H3C SecPath系列防火墙 Web典型配置演示视频(完整版)-5W302

手册下载

H3C SecPath系列防火墙Web典型配置演示视频(完整版)以典型的实际应用场景为例,详细介绍了产品所有重要特性的配置过程。

不同的产品版本界面可能存在细微差异,本视频仅提供参考,具体配置请以实际情况为准。

防火墙产品款型较多,形态丰富,本手册所描述的内容适用于如下产品款型及软件版本。

系列

款型

软件版本

H3C SecPath F50X0-D系列

F5030-D/F5060-D/F5080-D

R9608

H3C SecPath F5000-AK系列

F5000-AK515/F5000-AK525

R9608

H3C SecPath F5000系列

F5010/F5020/F5020-GM/F5040/F5000-C/F5000-S

R9330

F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-M/F5000-A

R9616

H3C SecPath F5000-AI系列

F5000-AI-20/F5000-AI-40

R9616

H3C SecPath F1000-L系列

F1003-L/F1005-L

R9524

H3C SecPath F10X0系列

F1005/F1010

R9524

F1020/F1020-GM/F1030/F1030-GM/F1050/F1060/F1070/F1070-GM/F1080/F1000-V70

R9333

H3C SecPath F1000-AK系列

F1000-AK108/AK109/AK110/AK115/AK120/AK125/AK710/AK1110/AK1120/AK1130/AK1140

R9524

F1000-AK130/AK135/AK140/AK145/AK150/AK155/AK160/AK165/AK170/AK175/AK180/AK185/AK711/AK1212/AK1222/AK1232/AK1312/AK1322/AK1332/F1000-GM-AK370/F1000-GM-AK380

R9333

H3C SecPath F1000-AI-X0系列

F1000-AI-20/F1000-AI-30/F1000-AI-50

R9333

H3C SecPath F1000-VG系列

F1000-E-VG

R9333

F1000-S-VG

R9524

H3C SecPath F1000-C81X0系列

F1000-C8180/F1000-C8170/F1000-C8160

R9333

F1000-C8150/F1000-C8130/F1000-C8120/F1000-C8110

R9524

H3C SecPath F1000-X-G2系列

F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2

R9333

H3C SecPath F1000-C-X系列

F1000-C-EI/F1000-C-HI

R9333

H3C SecPath F100-X-HI系列

F100-A-HI

R9333

F100-C-HI/F100-S-HI

R9524

H3C SecPath F100-X-G2系列

F100-E-G2/F100-A-G2

R9333

F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2

R9524

H3C SecPath F100-X-G3系列

F100-E-G3/F100-A-G3

R9333

F100-M-G3/F100-S-G3/F100-C-G3

R9524

H3C SecPath F100系列

F100-E-EI/F100-A-EI/F100-A-SI

R9333

F100-C-EI

R9524

H3C SecPath F100-WiNet系列

F100-A80-WiNet

 

F100-C80-WiNet/F100-C60-WiNet/F100-C50-WiNet/F100-S80-WiNet

R9524

H3C SecPath F100-C-A系列

F100-C-A3/F100-C-A5/F100-C-A6

R9524

H3C SecPath F100-C-A-W系列

F100-C-A3-W/F100-C-A5-W/F100-C-A6-WL

R9601

H3C SecPath F1000-9X0-AI系列

F1000-990-AI/F1000-980-AI/F1000-970-AI/F1000-960-AI/F1000-950-AI/F1000-930-AI/F1000-920-AI/F1000-910-AI/F1000-905-AI

R9333

SecBlade III FW单板

LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0/LSX1FWCEA1

R8229

SecBlade IV NGFW单板

LSXM1FWDF1/LSUM1FWDEC0/IM-NGFWX-IV/ LSQM1FWDSC0/LSWM1FWD0

R8524

LSPM6FWD

R8523

LSPM6FWD8/LSQM2FWDSC8

R8229

 

联系我们