H3C SecPath系列防火墙 Web典型配置演示视频(完整版)-6W401

手册下载

H3C SecPath系列防火墙Web典型配置演示视频(完整版)以典型的实际应用场景为例,详细介绍了产品所有重要特性的配置过程。

不同的产品版本界面可能存在细微差异,本视频仅提供参考,具体配置请以实际情况为准。

防火墙产品款型较多,形态丰富,本手册所描述的内容适用于如下产品款型及软件版本。

系列

款型

软件版本

H3C SecPath F50X0-D系列

F5030-D/F5060-D/F5080-D

R9620P13

H3C SecPath F5000-AK系列

F5000-AK515/F5000-AK525

R9620P13

H3C SecPath F5000系列

F5010/F5020/F5040

R9336P13

F5030/F5060/F5030-6GW/F5080/F5000-M/F5000-A/F5000-V30

R9628P13

F5020-GM

R9336P13

F5000-C/F5000-S

R9336P13

H3C SecPath F5000-AI系列

F5000-AI-20/F5000-AI-40

R9628P13

H3C SecPath F1000-L系列

F1003-L/F1005-L/F1010-L

R9536P13

H3C SecPath F10X0系列

F1005/F1010

R9536P13

F1020/F1020-GM/F1030/F1030-GM/F1050/F1060/F1070/F1070-GM/F1070-GM-L/F1080/F1000-V70

R9345P13

F1090

R8601P13

H3C SecPath F1000-AK系列

F1000-AK108/F1000-AK109/F1000-AK110/F1000-AK115/F1000-AK120/F1000-AK125/F1000-AK710/F1000-AK1110/F1000-AK1120/F1000-AK1130/F1000-AK1140

R9536P13

F1000-AK130/F1000-AK135/F1000-AK140/F1000-AK145/F1000-AK150/F1000-AK155/F1000-AK160/F1000-AK165/F1000-AK170/F1000-AK175/F1000-AK180/F1000-AK185/F1000-AK711/F1000-GM-AK370/F1000-GM-AK380/F1000-AK1212/F1000-AK1222/F1000-AK1232/F1000-AK1312/F1000-AK1322/F1000-AK1332

R9345P13

F1000-AK1414/F1000-AK1424/F1000-AK1434/F1000-AK1514/F1000-AK1524/F1000-AK1534/F1000-AK1614

R8601P13

H3C SecPath F1000-AI-X0系列

F1000-AI-20/F1000-AI-30/F1000-AI-50

R9345P13

F1000-AI-60/F1000-AI-70/F1000-AI-80/F1000-AI-90

R8601P13

H3C SecPath F1000-X-G3系列

F1000-A-G3/F1000-C-G3/F1000-E-G3/F1000-S-G3

R8601P13

H3C SecPath F100-X-G3系列

F100-A-G3/F100-E-G3

R9345P13

F100-C-G3/F100-M-G3/F100-S-G3

R9536P13

H3C SecPath F1000-X-VG系列

F1000-E-VG

R9345P13

F1000-S-VG

R9536P13

H3C SecPath F1000-C81X0系列

F1000-C8180/F1000-C8170/F1000-C8160

R9345P13

F1000-C8150/F1000-C8130/F1000-C8120/F1000-C8110

R9536P13

H3C SecPath F1000-X-G2系列

F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2

R9345P13

H3C SecPath F1000-C-X系列

F1000-C-EI

R9345P13

H3C SecPath F100-X-G2系列

F100-E-G2/F100-A-G2

R9345P13

F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2

R9536P13

H3C SecPath F100系列

F100-E-EI/F100-A-EI/F100-A-SI

R9345P13

F100-C-EI

R9536P13

H3C SecPath F100-WiNet系列

F100-A80-WiNet

R9345P13

F100-C80-WiNet/F100-C60-WiNet/F100-C50-WiNet

R9536P13

H3C SecPath F100-C-A系列

F100-C-A3/F100-C-A5/F100-C-A6

R9536P13

H3C SecPath F100-C-A-W系列

F100-C-A6-WL/F100-C-A5-W/F100-C-A3-W

R9602P13

SecBlade III FW单板

LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0/LSX1FWCEA1

R8241P13

SecBlade IV NGFW单板

LSXM1FWDF1/LSUM1FWDEC0/IM-NGFWX-IV/LSQM1FWDSC0/LSWM1FWD0

R8536P13

LSQM2FWDSC8

R8520P13

LSPM6FWD

R8535P13

LSPM6FWD8

R8535P13

 

联系我们